Yönetim

Akademik Yönetim

 Rektör  Prof. Dr. Ebru URAL
 Rektör Danışmanı  Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 Rektör Yardımcısı   Prof.Dr. Mesut KUMRU
 Fen-Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan  Prof.Dr. Gülşen SAYIN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı  Prof. Dr. Kazem AZİZİ
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr.Öğr.Üyesi Murat SAYIM
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Şahver OMERAKİ ÇEKİRDEKCİ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özge BARUÖNÜ LATİF
 Mühendislik Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Peral TOKTAŞ PALUT
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Betül ORBEY
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  Prof.Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Ali PİŞKİN
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Aysun GÜRAN
 Meslek Yüksekokulu Müdürü  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Başkanı  Öğr. Gör. Hakan KAYA
 Yabancı Diller Birimi  Öğr. Görevlisi Tuğba Nilgün Kın