Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin

Kayıt Silme

Lisans & Önlisans Programları
 
Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden;

Kayıt silme
MADDE 33 – (1) İlgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,
c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ücretler
MADDE 14 – (3) Kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden eğitim-öğretimin birinci haftası içinde; ilk kayıt yaptıran öğrencilerden ise, ilk kayıt işlemini izleyen üç gün içinde Üniversite ile ilişiğini kesenlerin o yıl için yatırmış olduğu ücret iade edilir. Daha sonra ayrılan öğrenciler ise o yılın ücretini ödemekle yükümlüdür. Özel yetenek sınav sonucuna göre Üniversiteye kesin kaydını yaptıranların Üniversite ile ilişiklerini kesmeleri durumunda ücret iade koşulları ayrıca belirlenir ve kesin kayıtta öğrencilere bildirilir.