İletişim

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri


(Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
   

Mütevelli Heyet Başkanlığı

Dahili: 1011
Faks: 0216 327 69 23
E-Posta: mhbdogus.edu.tr

Rektörlük
Dahili: 1013
Faks: 0216 327 96 31
E-Posta: rektordogus.edu.tr

Genel Sekreterlik
Dahili: 1021
Faks: 0216 327 69 25
E-Posta: genelsekreterdogus.edu.tr

Rektör Yardımcılığı
Dahili: 1015
Faks: 0216 327 96 31
E-Posta: rekyarddogus.edu.tr 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Dahili: 1301
Faks: 0216 544 55 33
E-Posta: fefdogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Dahili: 1501
Faks: 0216 544 55 36
E-Posta: hfdogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Dahili: 1601
Faks: 0216 544 55 34
E-Posta: iibfdogus.edu.tr

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Dahili: 1201
Faks: 0216 544 55 35
E-Posta: mfdogus.edu.tr

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Dahili: 1401
Faks: 0216 327 96 30
E-Posta: stfdogus.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Dahili: 1801
E-Posta: myodogus.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dahili: 1161
Faks: 0216 544 55 38
E-Posta: sbedogus.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü
Dahili: 1160
Faks: 0216 544 55 38
E-Posta: fbedogus.edu.tr
 

Erasmus Koordinatörlüğü
Dahili: 1092
Faks: 0216 544 55 42
E-Posta: intstuddogus.edu.tr

İngilizce Hazırlık Bölümü
Dahili: 1701
E-Posta: dfludogus.edu.tr

Öğrenci Dekanlığı
Dahili: 1080
E-Posta: ogrdekdogus.edu.tr

Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Dahili: 1051 / 1052 / 1053 
Faks: 0216 327 69 27
E-Posta: oimdogus.edu.tr

İdari İşler Müdürlüğü
Dahili: 1060
E-Posta: iimdogus.edu.tr

Mali İşler Müdürlüğü
Dahili: 1041 / 1043 / 1042 / 1045
Faks: 0216 326 82 66
E-Posta: muhasebedogus.edu.tr

Kurumsal İletişim Birimi
Dahili: 1074
Faks: 0216 544 55 32
E-Posta: basindogus.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü
Dahili: 1085
E-Posta: kutuphanedogus.edu.tr

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Dahili: 1110
Faks: 0216 327 11 31
E-Posta: bimdogus.edu.tr

Satın Alma Müdürlüğü
Dahili: 1070
Faks: 0216 339 80 36
E-Posta: satinalmadogus.edu.tr

Personel Müdürlüğü
Dahili: 1031
Faks: 0216 327 69 26
E-Posta: personeldogus.edu.tr

Tanıtım Birimi 
Dahili: 1077
Faks: 0216 544 55 32
E-Posta: tanitimdogus.edu.tr