ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
Haberler
 
18/04/2017 Tarihili Rektörlük Duyurusu Öğretim Elemanı İlanı
 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

 

ARAŞTIRMA  GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-     ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (Lisans öğreniminden mezun olduğu alandaki puan türünden)

2-     En az KPDS veya ÜDS veya YDS veya YÖKDİL den 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3-     Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır. 

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:  

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2- Türkçe özgeçmiş,

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)     

4- ALES belgesinin fotokopisi

      5- YDS belgesinin fotokopisi

             6- Nüfus cüzdan fotokopisi

             7- 2 adet vesikalık fotoğraf

            8- SGK Hizmet Belgesi

             

 

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi                 : 18.04.2017

Son başvuru Tarihi          : 02.05.2017                             

Ön Değerlendirme Tarihi   : 04.05.2017        

Giriş Sınavı tarihi             : 08.05.2017

Sonuç Açıklama Tarihi      : 10.05.2017

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı    No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

                              Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı    No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

                              Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı    No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

                              Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı    No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/PROGRAMI

UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dallarının Birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Moda Tasarımı veya Tekstil Ve Moda Tasarımı anabilim/anasanat dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

Grafik (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Grafik Anabilim/Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Araştırma Görevilisi

1

Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Araştırma Görevilisi

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by