Yönetim

Akademik Yönetim

 Rektör  Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
 Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 Fen-Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Barış ÇOBAN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı  Doç. Dr. Gülşen SAYIN
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Hamide ZAFER
 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Şahver OMERAKİ ÇEKİRDEKCİ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Suna GÖNÜLTAŞ
 Mühendislik Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Yasemin KARAGÜL
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Peral TOKTAŞ PALUT
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan   Prof. Dr. Zeki ALPAN
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Betül ORBEY
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Nadide Ebru YAZAR
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  Doç. Dr. Deniz PARLAK
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Meslek Yüksekokulu Müdürü  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yekta KAYMAN
 Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Başkanı  Öğr. Gör. Hakan KAYA
 Yabancı Diller Birimi  Okutman Tuğba Nilgün Kın