Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Kurumlar Arası  ve Kurum içi  Yatay Geçiş  Takvimi

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

29.08.2018

Başlangıç

Bitiş

01.08.2018

15.08.2018

16.08.2018

17.08.2018

03.09.2018

07.09.2018

 

Doğuş Üniversitesi ÖSYM taban puanları için tıklayınız.

1. Başvuru Koşulları
 1. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır. 
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 3. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 4. Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar, (Bahar yarıyılında sadece Türkiye’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar.)
 5. Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans/önlisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,
 6. Hazırlık sınıfları dahil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar,
 7. Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 8. Ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 9. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler)
 10. Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.
 Sınavlar  Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
  TOEFL IBT   72
  CAE   C
  PTE   55
  KPDS/ÜDS/YDS   60
 

**Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

**İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi

2. Genel Durumlar

 1. Kayıt dondurmuş olmak veya pasif öğrenci statüsünde başvuru yapmak için engel değildir.
 2. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

3. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 1. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlaması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görebilirler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamaları zorunludur. İngilizce Dil Yeterliği sağladığına dair belgesi olmayan öğrenciler DÜİYES (Geçer Not: 60 ve üzeri) sınavına girmeleri gerekmektedir.
 2. Hukuk programı için: 2015-2016 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000’ inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Hukuk Programları en düşük 190.000’ inci sırada olma başarı şartı aranır.
 3. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Mimarlık Programları en düşük 250.000’ inci sırada olma başarı şartı aranır.
 4. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Mühendislik Programları en düşük 300.000’ inci sırada olma başarı şartı aranır.

4. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
 3. Ek Madde-1 Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, başvuran öğrencinin daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş puanıyla geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 5. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
 6. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 7. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 8. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası (Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.)
 9. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 10. İngilizce programlar İçin: Varsa, kabul edilen İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı kopyası